Warsztaty dla kadr szczepów

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla kadr szczepów z wykorzystania propozycji programowych ZHP w działaniach szczepu „Zaprogramuj i (w)Szczep”

 

Kiedy: 30.06.2017, piątek
Gdzie:
Harcerski Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Pająk” Hufca ZHP Częstochowa
Koszt: 15 zł (w tym obiad)
Wpłaty: do 15.06 na konto Hufca ZHP Częstochowa 95 1020 1664 0000 3402 0019 4878
w tytule imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek warsztaty dla kadr szczepów
Zgłoszenia: http://warsztatydlakadrszczepow.zgloszenia24.pl do 10.06

Kursy

Kurs przewodnikowski
aby wziąć udział w kursie musisz mieć 16 lat
termin: 23-28.06.2017
koszt: 250 zł dla uczestników z Hufca ZHP Częstochowa / 270 zł dla pozostałych uczestników
zgłoszenia: od 12.03 do 27.05

http://czasprzewodnikowski.zgloszenia24.pl

 

Kursy drużynowych
zuchowych / harcerskich/starszoharcerskich

aby wziąć udział kursie musisz meć 16 lat i ukończony kurs przewodnikowski
termin: 28.06-2.07.2017
koszt: 250 zł dla uczestników z Hufca ZHP Częstochowa /270 zł dla pozostałych uczestników
jeśli bierzesz udział w kursie przewodnikowskim + drużynowych całkowity koszt to 460 zł dla uczestników z Hufca ZHP Częstochowa /500 dla pozostałych uczestników
zgłoszenia: od 12.03 do 27.05
http://czaskdz.zgloszenia24.pl Kurs drużynowych zuchowych
http://czaskdh.zgloszenia24.pl Kurs drużynowych harcerskich
http://kdsh.zgloszenia24.pl Kurs drużynowych starszoharcerskich